menu
Word Lid
Guy Claus (VB): 7.000 handtekeningen tegen het circulatieplan mag men niet negeren

Guy Claus (VB): 7.000 handtekeningen tegen het circulatieplan mag men niet negeren

Tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond legde raadslid Guy Claus (Vlaams Belang) een heikel punt op tafel: het circulatieplan.

“Meer dan 7.000 handtekeningentegen hetcirculatieplan werdenverzameld door bezorgde en getroffen burgers,” licht Claus toe. “Onder hen ook veel Aalsterse handelaars die de effecten rechtstreeks mogen ervaren. Dit is een sterk signaal, datmen niet links mag laten liggen. ”Onder de noemer “Aalst op weg” is sedert 16 augustus 2021 het circulatieplan van hetstadsbestuur in voege. De voornaamste doelstellingen hiervan zijn: het centrum vlotbereikbaar maken, het verkeer veiliger maken en de binnenstad aangenamer maken om tewonen, werken, leven en ontspannen.

“Na een eerste evaluatie werden enkele aanpassingendoorgevoerd op 4 november 2021,” vervolgt Claus. “Het mag duidelijk zijn dat deze nietvoldoen: de problemen blijven zich opstapelen.”In eerste instantie dient het stadsbestuur naar de burger te luisteren.“De effecten van het plan moeten transparant in kaart gebracht worden. Zo is het nodig omte weten wat de invloed op de omzet van de handelszaken is, of er meer leegstand quahandelspanden gekomen is, of de dagelijkse bezetting van de parkeergarages in hetstadscentrum lagerligten wat de invloed op de verkeersopstroppingen in en rond onze stadis,” besluit Claus.

“We zullen de vinger op de wonde blijven leggen: ook in de toekomst maghet bestuur zich aan vragen verwachten. Zoalssteeds dient de stem van de burger zwaar doorte wegen in de besluitvorming, Vlaams Belang zal deze blijven verkondigen.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF