menu
Word Lid
Joke De Swaef sluit aan bij Vlaams Belang: "in 2024 moeten we de grootste worden."

“In 2024 moeten we de grootste worden”

In november kondigde Joke De Swaef, na een engagement van meer dan 30 jaar, haar vertrek aan bij Open Vld. Sindsdien zetelt ze als onafhankelijke in het Bijzonder Comitévoor Sociale Dienst (BCSD). “Met deze beslissing ben ik uiteraard niet over één nacht ijs gegaan, maar het Vlaams Belang is de juiste keuze,” stelt De Swaef. “In tegenstelling tot andere partijen, doet het Vlaams Belang aan politiek voor en tussen de mensen."

"Men leeft niet in een ivoren toren, en luistert naar de man en vrouw in de straat.”


“De gesprekken met het Vlaams Belang lopen uiteraard al enige tijd. Voor mij is het belangrijk om een ‘klik’ te hebben, en die is er snel gekomen,” vervolgt De Swaef. “Voor mensen met een hart voor Aalst is dit de enige keuze. Ik ben gedreven om als partij een topprestatie neer te zetten in 2024, en mee te besturen.”

“Ook inhoudelijk sluit ik me aan bij het Vlaams Belang. Een van de belangrijkste punten hierbij is veiligheid."

"Het veiligheidsgevoel waar eenieder recht op heeft, is verworden tot een onveiligheidsgevoel. Veel mensen durven op bepaalde plaatsen in Aalst niet meer komen, of durven ’s avonds niet meer buiten komen in onze nochtans charmante stad,” aldus De Swaef. “Regels opleggen wil ook zeggen personeel inzetten om deze op te volgen en te controleren. De extra beloofde politiemensen blijven achterwege om het korps te versterken. Tevens krijgen onze agenten vaak te kampen met geweld. Dit, of geweld tegen gelijk welk personeel, kan niet en mag niet getolereerd worden.”

“Een vlotte samenwerking staat vast”


“Hiernaast is het Vlaams Belang de enige partij die voor echte vrijheid staat. Wat zij nastreven is een beleid ten goede van de integrale samenleving, waar elkeen de ruimte heeft om tot ontplooiing te komen,” concludeert De Swaef. “Het spreekt voor zich dat integratie hier een cruciaal onderdeel van uitmaakt.”

“Joke is iemand met een oprecht engagement, uit voorliefde voor onze stad, deelgemeenten eninwoners. Onze vele gesprekken liepen van een leien dakje, en het werd snel duidelijk dat we inhoudelijk op dezelfde lijn zitten,” zegt lokale Vlaams Belang-voorzitter Robin Gouwy. “Met haar gedrevenheid voor en verbondenheid met Groot-Aalst, twijfelen we niet aan haar capaciteiten en meerwaarde. Een vlotte samenwerking staat vast.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF