menu
Word Lid
Van Puyvelde (Vlaams Belang): “Aalst is niet de plaats voor een nieuw FPC”

Van Puyvelde (Vlaams Belang): “Aalst is niet de plaats voor een nieuw FPC”

De eventuele komst van een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) blijft stof doen opwaaien in Aalst. Geen van de vijf vooropgestelde locaties lijkt geschikt, en ook het buurtprotest zwelt aan. “Nu wordt de Gates-site naar voren geschoven als locatie voor het FPC. Uit onderzoek blijkt dit nochtans één van de minst geschikte plekken van allemaal te zijn,” licht gemeenteraadslid Els Van Puyvelde (Vlaams Belang) toe. “Men houdt hierbij geen rekening met de buurt, hetgeen nochtans één van de determinerende factoren zou moeten zijn. Het is logisch dat de mensen hiertegen protesteren, en wij steunen hen daar volledig in.”

Tot en met 15 april organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota waarin vijf mogelijk locaties in Aalst naar voor worden geschoven voor de inrichting van een FPC dat 180 gedetineerden dient te huisvesten. “We begrijpen de nood, maar achten geen van deze locaties geschikt. Dat men nu zou opteren voor een FPC binnen de bewoonde kern, tart alle verbeelding,” vervolgt Van Puvelde. “Wie Erembodegem kent, weet dat de regio nu al kreunt onder de mobiliteitsdruk. De komst van het centrum, dat naast logistiek transport ook veel personeelsverkeer met zich mee zal brengen, zal de buurt simpelweg ontoegankelijk maken.”

De veiligheid en rust van de buurtbewoners staat voorop. Hun terechte bezorgdheden in de wind slaan, zou een grote fout zijn.”

“Naast de gecreëerde mobiliteitsdruk, lijkt men ook het veiligheidsaspect over het hoofd te zien. De FPC’s in Gent en Antwerpen, die overigens geïsoleerd in een industriezone gelegen zijn, leren ons dat er met de regelmaat van de klok interventies en veiligheidsoefeningen plaatsvinden,” stelt Van Puyvelde. “Bij dergelijke interventies, bijvoorbeeld een ontsnapping, wordt een perimeter ingesteld. Dit zou urenlange hinder voor de buurt betekenen. Verder is het onmiskenbaar dat dit een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Stad Aalst kan de veiligheid van de bewoners niet garanderen. Doorgaan met deze plannen zou een niet te verantwoorden risico uitmaken.”
ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF